تاريخ روز : یکشنبه 13 آذر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت موتوژن

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

دریافت سود مصوب سال مالی 97-98 تا 5000 هزار سهمبه اطلاع آن دسته از سهامدارانی که در تاریخ مجمع تا 5000 سهم داشته اند می رساند از شنبه مورخ 98/11/05 می توانند جهت دریافت سود با داشتن کارت ملی به شعب بانک صادرات در سراسر ایران مراجعه و مطالبات خود را دریافت نمایند.