تاريخ روز : یکشنبه 13 آذر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت موتوژن

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اطلاعیه مهم جهت دریافت سودسهامدارای گرامی می بایست هر چه سریعتر اطلاعات خود ( از جمله کد ملی ،شماره حساب ، کد پستی ، آدرس ، شماره همراه و ... ) را در سامانه اطلاع رسانی سهامداران بروز رسانی نمایند . در صورتی که اطلاعات هویتی سهامداری خالی باشد پرداخت سود سهام ( طبق برنامه زمانبندی درج شده در سایت کدال) امکان پذیر نخواهد بود