تاريخ روز : شنبه 16 اسفند 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت موتوژن

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

دریافت سود مصوب سال مالی 97-98 تا 1 میلیون سهماحتراما به اطلاع آن دسته از سهامدارانی که در تاریخ مجمع تا 1.000.000 سهم داشته اند می رساند از روز دوشنبه مورخ 99/04/18 می توانند جهت دریافت سود با در دست داشتن کارت ملی به شعب بانک صادرات در سراسر ایران مراجعه و مطالبات مربوط به سال مالی 97-98  خود را دریافت نمایند.
نماد شرکت موتوژن (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار "بموتو" می باشد.